Klachtenregeling

Indien u een klacht heeft over mijn functioneren als cosmetisch arts zou ik het op prijs stellen als u dit met mij bespreekt. Ik kan alleen maar leren van mijn fouten.

Als cosmetisch arts ben ik verplicht tot het hebben van een klachtenreglement. Via deze link kunt u verder zien wat de procedure is, tot het indienen van een klacht.